За нас

Уеб сайтът http://WWW.POSH-LADY.COM е собственост на  ”ДИВОН” EOOД – гр. Стара Загора, ЕИК 204048838. Дружеството осъществява дейност, свързана с електронна търговия на стоки, данни за които можете да намерите на основната страница на уеб сайта.

Като взе предвид, че

  • “ДИВОН” ЕООД е сред водещите компании на българския пазар за висококачествени стоки. “ДИВОН” ЕООД  предоставя на Клиента възможност за закупуване на предлаганите артикули през http://WWW.POSH-LADY.COM и се стреми към най-високите професионални и етични стандарти;
  • Между “ДИВОН” ЕООД и Клиентите на електронния магазин (наричани по-долу за краткост „Клиентите“) е сключен договор от  разстояние за покупко-продажба през електронния магазин.
  • От 25.05.2018г. се прилага Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяната на

Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (‘’GDPR’’);

 

Като утвърден електронен магазин в България обръщаме внимание, че ние в ДИВОН ЕООД държим изключително много на точното изпълнение на изискванията на Регламента и се придържаме към най-високите стандарти в областта на защита на лични данни. В тази връзка :

 

Чл. 1.  “ДИВОН” ЕООД декларира, че в качеството си на компания с възможност за закупуване на предлаганите артикули през http://WWW.POSH-LADY.COM, обработва личните данни по смисъла на GDPR само и единствено за целите на предоставяните услуги на
„Клиентите“

Чл. 2. “ДИВОН” ЕООД  декларира, че се явява обработващ и осъществява операции по обработване на личните данни на „Клиентите“ , само и единствено с цел предоставяне на услуги на „Клиентите“,  които сключват договор от разстояние за покупко-продажба през електронния магазин http://WWW.POSH-LADY.COM. “ДИВОН” ЕООД  обработва данните на „Клиентите“  и  е задължен да ги съхранява в база данни по подходящ начин.

Чл. 3.  “ДИВОН” ЕООД декларира, че неговите служители, които имат достъп до базата данни на „Клиентите“ , не ги обработват по начин, различен от описания в Чл. 2., както и че спазват стандартите и изискванията за защита на личните данни на „Клиентите“.

Чл. 4. В съответствие с изискванията на GDPR  “ДИВОН” ЕООД осигурява високо ниво на защита на личните данни на „Клиентите“,  които обработва с  цел  предоставяне на услугите, като са взети съответни мерки за осигуряване на тяхната пълноценна защита.

Чл. 5. В случай на задължения за “ДИВОН” ЕООД по силата на закон или подзаконов акт, разпореждане на държавен орган, или орган за защита на конкуренцията или подобен орган за разкриване на данни на „Клиентите“ ,  “ДИВОН” ЕООД не носи отговорност за такова разкриване.

Форми за контакт

Бисквитки

Ако оставите коментар на нашия сайт, можете да разрешите запазването на вашите име, имейл адрес и уеб сайт в бисквитки. Те са за ваше удобство, така че да не е нужно да попълвате отново данните си, когато оставяте друг коментар. Тези бисквитки ще се пазят една година.

Ако имате профил и влезете в този сайт, ще зададем временна бисквитка, за да определим дали браузърът ви приема бисквитки. Тази бисквитка не съдържа лични данни и се изтрива, когато затворите браузъра си.

Когато влезете в профила си на сайта още няколко бисквитки
ще запазят информацията ви за вход и предпочитанията ви какво да виждате на екрана. Бисквитките за вход изтичат след два дни, а за предпочитанията на екрана след година. Ако изберете опцията за запомняне, информацията ви за вход ще се пази две седмици. Ако излезете от профила си, бисквитките за вход ще бъдат изтрити.

Ако редактирате или публикувате статия една допълнителна бисквитка ще бъде запазена в браузъра ви. Тя няма да съдържа лични данни, а просто ще добави идентификатора на публикацията, която току що сте редактирали. Изтича след един ден.

Вмъкнато съдържание от други уебсайтове

Статиите на този сайт могат да бъдат вградени (видеа, изображения, съдържание и т.н.). Вграденото съдържание от други сайтове приема и се държи с посетителя на сайта като с посетител на собствения си сайт.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Анализ

С кого споделяме данните ви

Колко дълго държим личните ви данни

Ако оставите коментар, коментарът и неговите метаданни се запазват за неопределено време. Това е така, за да можем автоматично да разпознаваме и одобряваме последващи ваши коментарите, вместо да ги задържаме в опашката за одобряване.

За потребители, които се регистрират на нашия уебсайт (ако има такива), съхраняваме и личната информация, която предоставят в потребителския си профил. Всички потребители могат да виждат, редактират или изтриват личната си информация по всяко време (с изключение на това, че не могат да променят потребителското си име). Администраторите на уебсайта могат да виждат и редактират тази информация.

Вашите права над личните ви данни

Ако имате профил в този сайт или сте оставяли коментари в него, можете да поискате да получите файл, съдържащ всички данни, които съхраняваме за вас, включително и данни, които сте ни предоставили. Също така можете да поискате да заличим личните данни, които съхраняваме за вас. Това обаче не включва данни, които сме задължени да съхраняваме с административни цели, за нуждите на сигурността на сайта, или по закон.

Как използваме вашите данни

Коментарите от посетителите могат да бъдат проверени чрез автоматична услуга за проверка за спам коментари.

btt