Общи условия

Общи Условия

Настоящите „Общи условия“  уреждат реда, начина и условията за покупко-продажби през Интернет магазин, собственост на Пош Мода ДЗЗД (наричан по-долу „електронен магазин“). Тези общи условия представляват договор за покупко-продажба между Пош Мода ДЗЗД и Клиента. Пош Мода ДЗЗД предоставя на Клиента възможност за закупуване на предлаганите през http://WWW.POSH-LADY.COM артикули чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при спазване от страна на Клиента на настоящите „Общи условия“. Клиентът може да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите през http://WWW.POSH-LADY.COM артикули само след изразяване на съгласие с настоящите „Общи условия“, с което се счита за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва.

Дефиниции

По смисъла на настоящите „Общи условия“ изброените понятия са използвани със следното значение: Пош Мода –  е търговско дружество, предоставящо стоки и услуги онлайн посредством електронен магазин  http://WWW.POSH-LADY.COM

Под „стоки/артикули“, предоставяни през http://WWW.POSH-LADY.COM се разбират описаните в категориите на електронния магазин стоки/артикули.

Всеки от изброените артикули са имплементирани с изображение и продажна цена.

Под „Клиент“ се разбира физическо или юридическо лице, което е регистрирало клиентски профил или е влезнало в електронният магазин като „Гост“ и/или е направило поръчка в електронният магазин и се е съгласило с настоящите „Общи условия“.

Под „Клиентски профил“ се разбира информация за Клиентa (име, фамилия/търговска фирма, адрес (град, област), пощенски код, телефон, е-mail адрес, ЕИК/Идентификационен номер, ИН по ЗДДС, МОЛ и др.), предоставена от последния при попълването на регистрационен формуляр и съхранявана от електронният магазин за целите, посочени в настоящите общи условия.

Под „Продажна цена“ се разбира цена на единична бройка, включваща ДДС, без включени разходи за доставка на стоката, освен когато е изрично упоменато.

Публикуването на основните характеристики на стоката и на продажната й цена в електронният магазин по съществото си представлява публична покана по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон да се направи заявка за покупка в съответствие с тях.

При невъзможност за изпълнение на задълженията си, поради причина, че не разполага със заявената за закупуване стока в наличност, електронния магазин, в рамките на 5 (пет) работни дни след получаване на заявката за покупка, уведомява Клиента – посредством обаждане по телефон на посочения в регистрационния формуляр телефонен номер или чрез изпращане на съобщение на посочен от Клиента е-mail адрес – за изчерпването на стоката и за възможността да промени поръчката по свое желание. В случай, че е направено плащане и Клиентът не желае да промени поръчката си, заплатената сума за поръчания/те артикул/и ще му бъде възстановена в рамките на 15 работни дни след получаване на обратна връзка от Клиента.

  1. Поръчки, заявки за покупка

За да получи право да извършва валидни поръчки/заявки за закупуване на предлаганите през електронния магазин стоки, Клиентът е необходимо да се регистрира (чрез попълване на регистрационна форма) и да изрази/заяви съгласието си с Общите условия за използване на електронния магазин и/или да направи поръчка (чрез попълване на електронна форма) и да изрази/заяви съгласието си с Общите условия за покупко-продажба през електронния магазин, както следва:

Регистрационна информация – Клиентът предоставя на електронния магазин следната информация: за физическите лица – име, фамилия, адрес, телефон, е-mail адрес; за юридически лица – търговска фирма, телефон, е-mail адрес, адрес, Идентификационен номер/ЕИК, Ин по ЗДДС, МОЛ. Клиентът гарантира, че данните, които предоставя при попълване на регистрационния формуляр са истински, пълни и точни и при промяна на последните ще уведоми електронния магазин да ги актуализира своевременно. В случай, че Клиентът предостави неверни и/или неактуални данни, електронния магазин има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Клиента и достъпа до клиентския му профил. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

Съгласие с Общите условия – чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с Общите условия“ и натискане на бутона „Продължи“, Клиентът извършва електронно изявление, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.

За да се направи поръчка до електронния магазин, Клиента трябва да посочи:

Валиден адрес на своя електронна поща;

Вярно попълнен адрес за доставка на стоката и фактуриране;

Вярно попълнени данни за контакт– две имена, телефон.

Пазаруването чрез електронния магазин http://WWW.POSH-LADY.COM  се извършва по няколко начина

> Регистрация на потребителя чрез създаване на потребителски профил.
Информацията за поръчката съдържа изброяване на поръчани продукти, имена на клиента, телефон за връзка и адрес за доставка. С регистрацията клиентът активно избира да приеме настоящите ”Oбщи Условия”

> Пазаруване без регистрация.
Информацията за поръчката съдържа изброяване на поръчаните продукти, имената на клиента, телефон за връзка, email и адрес за доставка. При покупка без регистрация се изисква приемане на настоящите ”Oбщи Условия” при всяка поръчка

> Поръчка, направена по телефона.
Информацията за поръчката съдържа изброяване на поръчаните продукти, имената на клиента, телефон за връзка и адрес за доставка.

Поръчката се активира, т.е. заявява се до електронния магазин чрез натискане на бутон „Поръчай“- намиращ се под данните за доставка на поръчката. Или бутона може да се появи, след като първо е добавен продукта в кошницата  и е натиснат бутон „Продължи”.

С акта на заявка с бутон “ПОРЪЧАЙ” Вие НЕ сключате сделка с фирмата, а само заявявате желанието си да получите артикула до адрес или офис на куриер. Счита се, че има сключена сделка само при заплащане на артикула. В този смисъл с бутон “ПОРЪЧАЙ” Вие не закупувате артикула, докато не заплатите за него на куриера (предлагаме само опция НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ).

При успешно направена поръчка, Клиента получава потвърждение на поръчката чрез телефонно обаждане.

В случай, че поръчаната стока (конкретен модел) не е в наличност, консултантът уведомява Клиента. Ако Клиента не се съгласи поръчката да се отнесе за друга стока (аналогичен модел), поръчката може да бъде анулирана.

Поръчки в електронния магазин се приемат 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

Работното време на консултантите на онлайн магазин е:

От понеделник до петък от 09:00 до 18:00 часа. Почивни дни: събота и неделя.

Поръчки, получени без коректни данни на купувача (Клиента) или липсващи такива, се анулират, ако електронния магазин не получи коректните данни до 48 часа след постъпването на поръчката. Такива поръчки получават статус „ОТХВЪРЛЕНА”, поради невъзможност да бъдат изпълнени.

  1. Доставка на поръчани стоки

След като в електронния магазин постъпи поръчка от Клиента, автоматизираната система на електронния магазин уведомява Клиента с имейл за успешно приетата поръчка.

Доставка се прави само на успешно приети поръчки.

Доставката на поръчана стока не се извършва в неделя и в официални празници.

Обикновена доставка за наличните продукти  – в срок до 4 (четири) работни дни от момента на потвърждаването на поръчката.
В случай, че модела се изработва по индивидуални размери на клиента или при поръчка на артикул, който не е наличен, срока за доставка е от 7-14 работни дни.

Електронния магазин използва за доставки куриерски фирми оторизирани за доставка на стоки.

Доставката се извършва до точно посочен от Клиента адрес (независимо дали жилищен или служебен) или до офис на куриерската фирма в съответния град.

Доставката на стока се поема от Клиента, освен в случаите в които не е уговорено друго.

Всяка пратка е застрахована, като застраховката е за сметка на електронния магазин.

Потребителят е длъжен да провери дали съдържанието на пратката съответства на неговата поръчка, преди да заплати цената. Със заплащането на цената на поръчката и доставката и полагането на подписа от потребителя върху документите за доставка последният дава своето съгласие с вида и съдържанието на доставката.

Ако Клиента не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес в посочения срок или не отиде до посочения офис на куриера да получи в срок стоката, ако е избрал тази опция, продавачът се освобождава от задължението да изпълни заявената доставка.

  1. Плащане

Заплащането на поръчаната стока може да се извърши по три отделни или в комбинация един с друг начина. Независимо от избрания начин на плащане, сумата за заплащане е една и съща и не се начисляват допълнителни такси за обработка на плащането.

С „наложен платеж” – плащане в брой на куриера при доставката;

С кредитна или дебитна карта;

За всяка поръчана стока Клиента трябва да заплати цената, която е обявена в електронния магазин към момента на поръчката.
Цената на всяка стока може да се променя динамично.

  1. Електронен ваучер за подарък и Ваучер за подарък на хартиен носител

Всеки регистриран Клиент може да закупи електронен ваучер за подарък и/или ваучер за подарък, чиято стойност се зарежда във виртуалния портфейл. Ваучерите имат предварително определена стойност и може да се използват само в електронния магазин   .

Електронният ваучер за подарък и Ваучерът за подарък съдържат уникален код, който трябва да се въведе за зареждане на виртуалния портфейл, за да се използва успешно.

Електронният ваучер за подарък е виртуален и се предоставя на потребителя заедно с кода за зареждане по регистрирания от него имейл адрес или по друг изрично посочен и потвърден от него имейл. Електронният ваучер за подарък се заплаща с наложен платеж, кредитна или дебитна карта при закупуването му.

Ваучерът за подарък се предоставя на хартиен носител на Получателя, който може да е различен от купувача и е изрично посочен от купувача. Ваучерът се предоставя на получателя при доставка на поръчката/стоката/.

Електронният ваучер за подарък и Ваучерът за подарък могат да се използват от потребител различен от Клиента, който ги е закупил.

  1. Отказ от договор и рекламации

Клиента има право на рекламация или връщане на закупена от електронния магазин стока в рамките на 14 дни от получаване на стоката.

При отказ от договора Клиента е длъжен да върне закупената стока в ненарушен търговски вид и със запазен етикет.

При отказ от договора, ако Клиента е заплатил стоката, му се възстановява платената сума за върнатата стока по посочена от него банкова сметка в срок от 15 /петнадесет/ дни след връщането на стоката. Суми не се възстановяват, докато Клиента не върне стоката. Ако стоката не бъде върната в срок от 14 дни, отказът от договора не произвежда действие.

Правото на отказ от договора в случите, когато стоката е платена, не може да се упражни за бански костюми, бельо, чорапи, бижута, часовници.

Правото на отказ от договора не може да се упражни в случаите, когато артикула е изработен по индивидуални желания и размери на Клиента.

Рекламация се прави, когато закупената стока не съответства на договореното между страните по договора за продажба. Несъответствието в договореното между страните може да се изразява в:

– производствени дефекти на стоката

– констатирани липси на части от стоката

– изпратена е грешна стока, различна от поръчаната

– несъответствие с обявения размер и/или цвят- стока, изпратена в различен – размер и/или различен цвят от поръчания

– повреда на стоката при транспортирането

Рекламацията може да се предяви пред Пош Мода ДЗЗД на посочения имейл адрес info@posh-lady.com, като едновременно с това Клиента трябва да върне стоката в 14 дневен срок.

При рекламация Клиента може да избере замяна на конкретния артикул за същия без дефекти или в друг размер, или друг цвят, или връщане на стоката срещу възстановяване на платената сума. Консултант на електронния магазин може да предложи замяната на артикула да е със съвсем друг артикул при изравняване на цените – или Клиента доплаща, ако другият артикул е по-скъп, или се предлагат два артикула за същата цена, или на Потребителя се възстановява разликата между заменения и новия артикул, ако цената на новия артикул е по-ниска от платената от Клиента цена.

Връщането на стоката при рекламация, в случаите извън фабричен дефект или повреди при транспорта, се осъществява при следните условия:

– Запазен добър търговски вид (стоката не е скъсана, надраскана, носена, прана, гладена).

– Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба.

– Запазена оригинална опаковка и етикет.

Връщането на стока, било при отказ от договора, било при рекламация, може да се направи по начина и на адресa посочени върху стоковата разписка, с която Клиента е получил поръчката.

При замяна на стоки транспортните разходи са за сметка на Клиента и в двете посоки, освен ако замяната се е наложила по вина на електронния магазин. В случай, че клиентът желае да замени или върне продукт, това може да стане с куриерската фирма, по която е получил стоката или чрез друга куриерска фирма след уговорка със сътрудник на електронния магазин.

  1. Копиране на информация

Цялата информация, публикувана в електронния магазин е собственост нa Пош Мода ДЗЗД в т.ч. снимки и описания на артикули. Електронният магазин дава право на собственици на други сайтове и потребители да публикуват връзки към електронния магазин www.poshladyfashion.com

Забранява се копирането на текстове и снимки от електронния магазин и поставянето им в други уеб сайтове и онлайн магазини без писмено съгласие на Пош Мода ДЗЗД.

  1. Отговорности

Отговорност за недостатъци на стоката, за изпълнение на договора за продажба от разстояние, както и за възстановяване на платени суми, носи Продавачът на стоката. Той е длъжен да предостави заедно със стоката и информация на хартиен носител, която да спомогне Потребителя при упражняване на правата му.

Пош Мода ДЗЗД не носи каквато и да е отговорност пред трети лица, ако такова лице сметне, че публикувана на електронния магазин информация нарушава нечии авторски права или други права на интелектуалната собственост.

  1. Обратна връзка

Всеки Потребител може да осъществи обратна връзка с Пош Мода ДЗЗД, за да поставя въпроси, да прави предложения и да получава информация.

Връзка може да се осъществи на посочените имейл адреси в сайта, на телефонен номер

+359 (0) 879486328 и през контактната форма в секция „контакти“.

Пош Мода ДЗЗД е администратор на Интернет сайта и съответно на полето за мнения и обсъждания, като в изпълнение на тази функция може да премахне всякакви нецензурни и обидни квалификации, нарушаващи морала и добрия тон.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

btt